פרופ' חיים קידר-לוי

פרופסור למימון

אוניברסיטת בן גוריון בנגב

הפקולטה לניהול ע"ש גילפורד גלייזר

ראש מרכז המחקר במימון